Kerstmis / Christmas

kerstkaart-susanna-redeker

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. En om een leuk origineel kaartje te versturen! WEBWINKEL

De kersttijd wordt vooraf gegaan door de advent, de tijd van vreugdevolle verwachting en voorbereiding. Vier zondagen voor kerstmis begint de adventstijd. En dat wat komen gaat, is het kerstfeest: de geboorte van de Heilbrenger op aarde. Met de kersttijd wordt de periode aangeduid van kerstavond tot en met Driekoningen. We vieren de geboorte van het kerstkind en de aanbidding van de herders en de koningen. De volledige kersttijd omvat een periode van dertien nachten tussen 24 december en 6 januari.

Christmas is avery cozy feast! In the cold and dark winter months is the ideal time when family and friends to be together. And to send a nice original card! WEBSHOP

The Christmas season is preceded by the Advent, the time of joyful expectation and preparation. Four Sundays before Christmas begins the Advent season. And what is to come, it’s Christmas: the birth of the savior on earth. With the Christmas season is the period indicated on Christmas Eve to Epiphany. We celebrate the birth of the Christmas child and the adoration of the shepherds and the kings. The entire Christmas period includes a period of thirteen nights between 24 December and 6 January.

KLEURPLAAT / COLORING
Kerstmis-Susanna-Redeker
rechtermuisknop en opslaan als… ¬†rightmousebutton and upload as…..

 

PS, as you noticed I went on with a new blog, because with blogspot I could not upload any more photo’s, or I had to buy it. No problem IF you have a creditcard!!
So any hints, or things I can do or whatever with wordpress, please tell me! Thanks!

Advertenties